Nascholingen Medische Basiskennis

Met nascholingen van het CPION geaccrediteerde Ars Medica blijft u voldoen aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraars en waarborgt u de vergoeding voor uw cliënten.

Ars Medica biedt twee typen medische nascholingen aan. Beide voldoen ze aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraars en worden gegeven door ervaren artsen en therapeuten.

 1. Nascholingen waarbij medische kennis geïntegreerd wordt met de visie van TCM (Traditional Chinese Medicine). Speciaal voor therapeuten die werken vanuit de visie van TCM.
 2. Nascholingen met algemene verdiepende medische kennis, in het verlengde van de opleiding Medische Basiskennis.

Nota bene: bij de medische nascholingsdagen hoeft u geen examen meer af te leggen.


NASCHOLING MBK MET DOCENT ALEX LEUPEN

Alex Leupen zal twee boeiende nascholingsdagen verzorgen met de volgende onderwerpen: niet-aangeboren hersenletsel en chronische darmklachten. Het geheel zal worden geïllustreerd met cases uit zijn 26-jarige praktijk als arts voor integrale geneeswijze.

In 2 lesdagen bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Lesdag 1 (MBK(AL)-I): Niet-aangeboren hersenletsel
 • Lesdag 2 (MBK(AL)-II): Chronische darmklachten

Nota bene: de lesdagen zijn tevens als losse dagen te volgen.

Onderwerpen per lesdag in een notendop:
Lesdag 1 - ochtend: Post-Whiplash-syndroom - neurofysiologische en neuropsychologische aspecten van deze neurologische ontregeling, hersenstamschudding, hyperacusis en cognitieve stoornissen, sympathicus, parasympathicus en revalidatie.

Lesdag 1 - middag: Tia en CVA - risicofactoren, reguliere medicatie, neurofysiologische en neuropsychologische aspecten CVA, dysartrie en afasie en basisprincipes revalidatie.

Lesdag 2 - ochtend: Prikkelbare Darm Syndroom - ontregeling darmperistaltiek, oorzaken, voeding, gluten, lactose, FODMAP-dieet, functie microbioom en tight junctions in darmepitheel.

Lesdag 2 - middag: Colitis Ulcerosa en Morbus Crohn - auto-immuunziekten, immunosuppresiva (bijwerkingen en toxiciteit), rol gluten en darmparasieten.

Voor meer informatie klik hier.


NASCHOLING MBK (TCM GEÏNTEGREERD) MET DOCENT PAUL HORSTHUS
Tijdens deze praktijkgerichte nascholingen integreren wij medische kennis met de visie van TCM. Het doel van deze lessen is om door verdieping van medische kennis meer inzicht te krijgen in de orgaanfuncties zoals de TCM die hanteert. Omgekeerd kan de TCM-orgaanfunctie een verdieping geven in het begrijpen van de (patho-)fysiologie van organen.

In 3 lesdagen bespreken we de volgende organen:

 • Lesdag 1 (M/TCM-I): lever en gal
 • Lesdag 2 (M/TCM-II): maag, milt en pancreas
 • Lesdag 3 (M/TCM-III): longen en dikke darm

Nota bene: de lesdagen zijn tevens als losse dagen te volgen.

Bij elk van deze organen gaan we uitgebreid in op alle aspecten van de anatomie (ligging, innervatie, bloedvoorziening, ophanging, beweginsmogelijkheden, relatie met andere organen), de fysiologie, pathofysiologie en pathologie.

Elke acupuncturist kent bijvoorbeeld de orgaanfunctie van de lever: ‘het gelijkmatig verspreiden van qi, bloed en lichaamsvloeistoffen’. Wanneer we begrijpen hoe de lever deze druk opbouw en verdeelt, krijgen we een bredere kijk op de leverfuncties.

Bij alle organen integreren we de westerse medische kennis zoveel mogelijk met de Chinese geneeskunde.


NASCHOLING MBK (ALGEMEEN) MET DOCENT IRMA JANSSEN
Deze nascholingen hebben een interactief karakter waarbij deelnemers actief meedenken, expertise delen en ruimte krijgen om casuïstiek in te brengen.

We starten de dag met een korte quiz om de kennis van verschillende lichaamsstelsels op te halen, waarna we dit klassikaal bespreken. Daarnaast onderzoeken we casuïstiek met de focus op pluis/niet-pluis, medicatie en behandeling. Nieuw tijdens deze lesdagen is dat je informatie krijgt over complementaire mogelijkheden zoals orthomoleculaire suppletie en brengen we gezamenlijk de vele mogelijkheden van verschillende complementaire geneeswijzen in beeld.

In 3 lesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Lesdag 1 (MBK-I): is het astma? Anatomie en pathologie van het ademhalingsstelsel
 • Lesdag 2 (MBK-II): afweer stelt zich te weer! Anatomie en pathologie van het bloed, lymfestelsel en de afweer
 • Lesdag 3 (MBK-III): kinderperikelen. Anatomie en pathologie van pediatrie

Nota bene: de lesdagen zijn tevens als losse dagen te volgen.

De kennis van de MBK lessen wordt verondersteld, dit is geen herhaling van de MBK lessen.

Lesdag 1 - Is het astma?
Reis mee door onze luchtwegen en laat je informeren over actuele ontdekkingen op het gebied van het ademhalingsstelsel. Bijvoorbeeld, is de diagnose astma altijd de juiste en hoe gezond is de lucht in Nederland?

Onderdelen van het lesprogramma:

 • Quiz om de kennis van anatomie en pathologie van het ademhalingsstelsel op te halen.
 • Casuïstiek met de focus op pluis/niet-pluis, medicatie en behandeling.
 • Complementaire mogelijkheden.

Lesdag 2 - Afweer stelt zich te weer!
Tijdens deze medische nascholing onderzoeken we het mysterie van de afweer, we zoeken antwoorden en bespreken visies en achtergronden.

Onderdelen van het lesprogramma:

 • Quiz om de kennis van anatomie en pathologie van het van het bloed, het lymfestelsel en de afweer op te halen.
 • Casuïstiek met de focus op pluis/niet-pluis, medicatie en behandeling.
 • Complementaire mogelijkheden.

Lesdag 3 - Kinderperikelen
We stoeien tijdens deze medische nascholing met opgroeiende kinderen (0 tot 12 jaar), hun fysieke, mentale en emotionele uitdagingen.

Onderdelen van het lesprogramma:

 • Quiz om de kennis van anatomie en pathologie van het van pediatrie op te halen.
 • Casuïstiek met de focus op pluis/niet-pluis, medicatie en behandeling.
 • Complementaire mogelijkheden.


PRAKTISCHE INFORMATIE

Lesdagen
M/TCM-I: zaterdag 22 april 2017 - lever/gal (Fonteinkerk)
M/TCM-II: zaterdag 20 mei 2017 - maag/milt/pancreas (Fonteinkerk)
M/TCM-III: zaterdag 25 november 2017 - long/dikke darm (Eenhoorn)

MBK-I: zaterdag 17 juni 2017 - Is het astma? (Fonteinkerk)
MBK-II: zaterdag 14 oktober 2017 - Afweer stelt zich te weer! (Fonteinkerk)
MBK-III: zaterdag 9 december 2017 - Kinderperikelen (Fonteinkerk)

MBK(AL)-I: zaterdag 4 november 2017 - Niet-aangeboren hersenletsel (Eenhoorn)
MBK(AL)-II: zaterdag 9 december 2017 - Chronische darmklachten (Eenhoorn)

Lesdagen zijn van 10.00u-17.00u

Docenten
Paul Horsthuis heeft vele jaren ervaring als docent medische vakken en voert zelf als arts acupuncturist praktijk in Amsterdam.
Irma Janssen doceert al vele jaren de medische vakken. Tijdens de lessen put zij uit haar jarenlange ervaring als wijkverpleegkundige. Daarnaast voert zij praktijk als klassieke homeopaat voor mens en dier in Amersfoort.
Alex Leupen is sinds 1994 docent en is arts voor integrale geneeswijze . Sinds 1990 werkt hij in het Homeopathische Artsencentrum van Utrecht. Hij geeft les in Nederland, België en Duitsland.

Accreditatie
We adviseren u om bij uw beroepsvereniging na te gaan of ze de medische nascholingsdagen van Ars Medica accrediteren, aangezien elke beroepsvereniging zijn eigen richtlijnen hanteert. Ars Medica is als instituut CPION-gaccrediteerd.

MBK/TCM krijgt o.a. accreditatie van de beroepsverenigingen NVA, NWP en VNT.
MBK(Algemeen) krijgt o.a. accreditatie van de beroepsverenigingen NVKH, NWP en VNT.

Op dit moment hanteert MBOG het beleid dat leden per medische nascholing persoonlijk een aanvraag bij het MBOG moet indienen. De onderwijscommissie beoordeelt vervolgens of accreditatie gehonoreerd zal worden.

Staat uw beroepsvereniging er niet tussen, informeer dan bij uw eigen beroepsvereniging of ze de nascholing accrediteren.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via [email protected] of via het inschrijfformulier op deze website, zie inschrijven.

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een verzoek tot betaling.

Locatie

2 mogelijke locaties - de Fonteinkerk of Regardz de Eenhoorn beide te Amersfoort. We sturen u in de week van de themadag informatie over de locatie.

LOCATIE FONTEINKERK/HUIS VAN ZUID (ZONNEKAMER):

Robert Kochstraat 4
3817 JM Amersfoort

Bereikbaarheid:
Per auto: A28, afslag Amersfoort Zuid, Leusderweg op. Bij rotonde rechtsaf.
Per openbaar vervoer: per bus vanaf station Amersfoort CS (uitstappen Borneoplein).
Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de Kerk.

Geen catering aanwezig, wel koffie en thee.
Vrij parkeren.

LOCATIE MEETING CENTRUM DE EENHOORN:

Meeting Center De Eenhoorn is zowel met openbaar vervoer als met de auto makkelijk te bereiken. De locatie ligt op vijf minuten vanaf de A28, en op slechts 84 stappen van het Centraal Station van Amersfoort.

Regardz de Eenhoorn (tegenover Amersfoort CS)
Bachman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Parkeren kan tegen betaling op het eigen terrein van De Eenhoorn. Parkeren kan gratis verderop in de buurt, dit is ongeveer 10 minuten lopen.

Kosten
Per losse les €85,00 per losse les. Bij deelname aan 3 lessen €225,00.

Nota bene: bij voortijdige afmelding (zonder geldige reden) brengen wij €25,00 in rekening. Een ander nascholing volgen kan kosteloos.

Bankgegevens

Wij verzoeken u het lesgeld, onder vermelding van uw naam en de nascholingsdag, over te maken op rekeningnummer NL03 ABNA 0584 7843 09 op naam van Opleiding Medische Basis.