Veelgestelde vragen Medische Basiskennis

Wat biedt de 10-daagse opleiding?

Ons opleidingsinstituut is CPION geaccrediteerd en verzorgt een op maat gemaakte opleiding voor alle praktiserend therapeuten, therapeuten in opleiding of aankomende therapeuten. Je gaat versneld door de medische stof en concentreert je op de nieuwe aanvullende eisen. U ontvangt na succesvolle afronding een CPION erkend diploma.

Voor wie is de 10-daagse opleiding Medische Basiskennis bestemd?

De 10-daagse versnelde opleiding Medische Basiskennis is bestemd voor alle therapeuten die in het veld werkzaam zijn.

Tevens ook toegankelijk voor therapeuten in opleiding of die een opleiding willen gaan volgen.

Wat zijn de Plato eisen?

De zorgverzekeraars hebben Plato, een afdeling van de Universiteit van Leiden, opdracht gegeven eindtermen te ontwikkelen voor Medische en Psychosociale Basiskennis. Daarbij is de School voor Homeopathie een van de twee instituten geweest die het materiaal voor de Medische Basiskennis hebben aangeleverd. De eindtermen zijn eisen waar een opleiding aan moeten voldoen, maar zijn geen studeerbare stof.

Wat is CPION of SNRO geaccrediteerd?

De zorgverzekeraars hebben 2 accreditatie instituten aangewezen om opleidingen te toetsen of hun opleiding voldoet aan de Plato eindtermen. De School voor Homeopathie is geaccrediteerd door het CPION, die o.a. ook voor het universitair en HBO onderwijs accrediteert.

Is de 10-daagse opleiding CPION geaccrediteerd?

Ja, de opleiding is CPION geaccrediteerd en geeft een diploma waarop de zorgverzekeraars vergoeding geven voor je consulten.

Moet ik de hele Medische Basiskennis opnieuw doen? Wat is het Centraal Examen?

De zorgverzekeraars hebben geen vrijstellings- of overgangsregeling getroffen voor therapeuten met een eerder behaalde diploma Medische Basiskennis.
Om die reden heeft u twee alternatieven. U kunt het centrale examen van NTI afleggen, kosten hiervoor bedragen ongeveer € 700,- en u mag dit examen 1 keer herkansen. De praktijk wijst uit dat therapeuten de voorkeur geven aan het volgen van de 10-daagse versnelde opleiding Medische Basiskennis.

Waar kan ik het Centraal Examen doen?

Bij de NTI. Dit gebeurt digitaal.

Hoe kan ik me voorbereiden op het Centraal Examen?

Door je te verdiepen in de Plato eindtermen en alle voorgeschreven stof te bestuderen.

De praktijk wijst uit dat therapeuten ervoor kiezen de versnelde 10-daagse MBK opleiding te volgen. Afwegingen hierin zijn het geringe prijsverschil en grotere kans van slagen.

Wat is de syllabus die de Opleiding Medische Basis uitgeeft?

Dit is een ongeveer 1200 pagina's tellend handboek dat je door de hele studie leidt. Naast de voorgeschreven lesmateriaal,welke een vertaling is van de Plato eisen, bevat het ook veel oefenvragen.

Met de gehanteerde onderwijsmethodiek bereiden we je tijdens de 10-daagse versnelde opleiding MBK optimaal voor op het examen.Elke lesdag wordt afgesloten met een kennistoets, op deze manier wordt de totale leerdruk verlaagd. Het totale gemiddelde cijfer telt als eindcijfer, zo is er ruimte om mindere prestaties te compenseren. Om deze reden zijn de slagingspercentages hoog.

Is de syllabus los te koop?

Nee, die is alleen te verkrijgen bij inschrijving voor de opleiding.

Hoe wordt getentamineerd?

Aan het eind van elke dag of aan het eind van een besproken onderwerp wordt kort getoetst. In de syllabus staan proefvragen zodat je je goed kunt voorbereiden. Daarnaast is er nog een assessment en een opdracht (zie aldaar).

Hoe bereid ik mijn lessen voor?

In het opleidingsjaarboek staat precies omschreven wat de leerdoelen per les zijn en wat je moet voorbereiden per boek, per hoofdstuk en per bladzijde.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Ja, je kunt via het secretariaat een betalingsregeling treffen. Aanvragen per mail.

Wanneer ontvang ik alle informatie over locatie, lestijden, huiswerk enz.?

Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld krijg je de informatie toegestuurd. In het Jaarboek staat alle informatie die je nodig hebt om te beginnen.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is individueel heel verschillend. Met voldoende voorkennis zal de gemiddelde studietijd 6 tot 8 uur per week zijn.

Wat betekent ECTS en hoeveel heb ik nodig?

ECTS is een Europese rekeneenheid om de studiebelasting aan te geven. Vaak afgekort als EC. Een EC is 28 studie-uren. (zie bv Wikipedia) Het is een globale rekeneenheid en lang niet altijd een afspiegeling van de werkelijke individuele studiebelasting. Alle bij de KAB aangesloten beroepsverenigingeneisen minimaal 40 EC. De 10-daagse opleiding omvat 45 EC.

Blijft het bij deze eisen?

De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat in de toekomst alle opleidingen op HBO niveau moeten zijn. Dat niveau wordt dan weer getoetst door CPION en SNRO.

Een therapeut dient medische nascholingen te volgen bij een CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding. Het aantal medische nascholingen dat gevolgd dient te worden verschilt per beroepsvereniging. Meestal betreft het 1 - 3 nascholingen.

Is het diploma van de 10-daagse opleiding Medische Basiskennis erkend en geeft het recht op vergoeding van de zorgverzekeraars?

Ja, het diploma van de Opleiding Medische Basis is erkend en geeft recht op vergoeding door de zorgverzekeraars in combinatie met een vakdiploma. Verschillende beroepsverenigingen hebben al een minimum standaard voor de vakopleiding bepaald, uitgedrukt in EC’s.

Kan ik vrijstellingen krijgen?

Vrijstellingen zijn bepaald door de zorgverzekeraars en staan op de site van het CPION onder MBK, vrijstellingen. Wij mogen geen vrijstellingen verlenen.

Wat is de assessment?

Je laat in een praktijksituatie zien dat je de eindtermen psychosociale vaardigheden kunt toepassen. Daarop word je beoordeeld.

Wat is de opdracht?

Het is een zoekopdracht waarin je laat zien dat je wetenschappelijk onderzoek kunt vinden in o.a. Pubmed, en kunt inventariseren.

Kan ik een dag verzuimen?

Ja, dat kan in dringende gevallen zoals b.v. ziekte.
Maar om aan de eis van het minimum aantal contacturen te voldoen moet je die dag in een van de andere geplande opleidingen inhalen.
In overleg met het secretariaat zal dan naar een vervangende dag worden gekeken.

Indien er om andere redenen een dag omgezet moet worden naar een andere MBK dan waar je voor staat ingeschreven, dan zal hiervoor € 50,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Hoe zijn de herkansingen geregeld?

Je kan drie keer per jaar herkansen om onvoldoende deeltentamens te compenseren.

Wat is het verschil tussen MBK en PSBK?

De MBK is overwegend medisch georiënteerd, de PSBK overwegend psychosociaal. Daarnaast moet je altijd een algemeen deel doen van 5 EC. Je beroepsvereniging bepaalt of je de MBK of PSBK dient te volgen. Het kan zijn dat als je twee therapieën toepast, je beide onderdelen moet volgen. Het algemene deel hoef je maar een keer te doen.

Coronamaatregelen en de MBK

Gedurende evt. ingestelde maatregelen vanwege de Coronacrisis zullen onze lessen online verzorgd worden!
Wij maken hiervoor gebruik van het interactief intermedium Zoom waarmee de lessen professioneel verzorgd en gevolgd kunnen worden.
Wij houden de ontwikkelingen omtrent de maatregelen goed in de gaten en houden u hiervan op de hoogte.

Coronamaatregelen en de nascholingen MBK

Gedurende evt. ingestelde maatregelen vanwege de Coronacrisis zullen onze lezingen online verzorgd worden! Als zgn. webinar dus.
Wij maken hiervoor gebruik van het interactief intermedium Zoom waarmee de

lezingen professioneel verzorgd en gevolgd kunnen worden.

Voor aanvang van de nascholing krijgt u van ons een link waarmee u toegang kunt krijgen tot de livestream. Aanvullende informatie ontvang u bij aanmelding.