Hybride Opleiding Medische Basiskennis

Opleiding voor aankomend en praktiserend therapeuten

De Opleiding Medische Basiskennis (MBK) is er voor alle therapeuten die een opleiding moeten volgen. Deze opleiding voldoet aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraars en is CPION-geaccrediteerd.

Tijdens de opleiding MBK besteden we vooral aandacht aan:

  • Medische basiskennis per orgaanstelsel.
  • Actuele medische- en farmacologische ontwikkelingen.
  • Medische pluis/niet-pluis situaties (rode vlaggen)
  • Psychosociale pluis/niet-pluis situaties (gele vlaggen)
  • Informatievaardigheden om betrouwbare en relevante informatie te vinden en te begrijpen
  • Psychosociale kennis

Elke lesdag wordt afgesloten met een kennistoets, op deze manier wordt de totale leerdruk verlaagd. Het totale gemiddelde cijfer telt als eindcijfer, zo is er ruimte om mindere prestaties te compenseren. Naast de kennistoetsen is er tevens een opdracht (informatievaardigheden) en een assessment (psychosociale kennis).

DE EISEN VAN DE ZORGVERZEKERAARS
Medio 2015 maakten zorgverzekeraars bekend dat ze per januari 2017 eisen zouden stellen aan de medische- en psychosociale basiskennis van therapeuten. Deze eisen legden zij vast in de Plato-eindtermen. Als opleidingsinstituut hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de formulering van deze eindtermen.

WAT HEEFT DE OPLEIDING MEDISCHE BASISKENNIS TE BIEDEN?
Wij hebben de opleiding Medische Basiskennis ontwikkeld voor therapeuten en aankomend therapeuten. In 10 lesdagen kunt u een CPION geaccrediteerd diploma Medische Basiskennis behalen waarmee u lid kunt worden van een beroepsvereniging en vergoeding kunt waarborgen voor uw clienten.